الگو ریاضیات گسسته 3 دوازدهم سه بعدی

⚡ من و کتابام

تومان
تومان
ناشر نشر الگو
مولف علی رضا علیپور
نام درس ریاضی
نوع کتاب 3 بعدی (سه بعدی)
دسته محصول دوازدهم
مقطع دوازدهم رشته ریاضی
سال انتشار 1402