3118 قلم چی آبی آمار و احتمال و ریاضیات گسسته جامع کنکور ریاضی

تست آمار و احتمال و ریاضیات گسسته کنکور رشته ریاضی آبی قلم چی 3118 ⚡ من و کتابام

ناشر قلم چی
مولف گروه مولفان
نام درس ریاضی
نوع کتاب آبی قلم چی
دسته محصول کنکور
مقطع کنکور
سال انتشار 1397