3195 قلم چی 500 سوال شیمی 3 دوازدهم

500 سوال تشریحی شیمی دوازدهم قلم چی 3195 ⚡ من و کتابام

ناشر قلم چی
مولف گروه مولفان
نام درس شیمی
نوع کتاب کار و تست
دسته محصول دوازدهم
مقطع دوازدهم مشترک ریاضی و تجربی
سال انتشار 1400