خیلی سبز کتاب جیبی چکیده شیمی 2 یازدهم

جی بی شیمی یازدهم خیلی سبز ⚡ من و کتابام

ناشر خیلی سبز
مولف عادل عادلی اردبیلی
نام درس شیمی
نوع کتاب جی بی
دسته محصول یازدهم
مقطع یازدهم مشترک ریاضی و تجربی
سال انتشار 1402