خیلی سبز کتاب جیبی چکیده شیمی 1 دهم

جی بی شیمی دهم خیلی سبز ⚡ من و کتابام

ناشر خیلی سبز
مولف احسان عزیزآبادی فراهانی
نام درس شیمی
نوع کتاب جی بی
دسته محصول دهم
مقطع دهم مشترک ریاضی و تجربی
سال انتشار 1402