7232 قلم چی قهوه ای مدارهای الکتریکی

مدارهای الکتریکی قهوه ای قلم چی 7232 ⚡ من و کتابام

ناشر قلم چی
مولف گروه مولفان
نام درس متفرقه
نوع کتاب آموزش و سوال امتحانی
دسته محصول هنر و فنی
مقطع هنر و فنی
سال انتشار 1395