7353 قلم چی جامع الکتروتکنیک

جامع هنرستان رشته الکتروتکنیک قلم چی 7353 ⚡ من و کتابام

ناشر قلم چی
مولف گروه مولفان
نام درس الکتروتکنیک
نوع کتاب آموزش و تست
دسته محصول کنکور
مقطع کنکور
سال انتشار 1395