مبتکران استراتژی های حل مساله

استراتژی های حل مساله مبتکران ⚡ من و کتابام

ناشر مبتکران
مولف آرش امینی
نام درس ریاضی
نوع کتاب متفرقه
دسته محصول کنکور
مقطع کنکور
سال انتشار 1392