مبتکران شیمی 1 دهم امینی

شیمی دهم امینی مبتکران ⚡ من و کتابام

ناشر مبتکران
مولف حسام امینی
نام درس شیمی
نوع کتاب متفرقه
دسته محصول دهم
مقطع دهم مشترک ریاضی و تجربی
سال انتشار 1396