مبتکران پاسخ هوش و خلاقیت ریاضی 9 نهم مرشد

هوش و خلاقیت ریاضی نهم مرشد جلد دوم مبتکران ⚡ من و کتابام

ناشر مبتکران
مولف وحید اسدی کیا
نام درس ریاضی
نوع کتاب مرشد
دسته محصول متوسطه اول
مقطع نهم متوسطه اول
سال انتشار 1400