5344 قلم چی آبی آمار و احتمال 2 یازدهم

تست آمارو احتمال یازدهم آبی قلم چی 5344 ⚡ من و کتابام

ناشر قلم چی
مولف گروه مولفان
نام درس آمار و احتمال
نوع کتاب آبی قلم چی
دسته محصول یازدهم
مقطع یازدهم رشته ریاضی
سال انتشار 1401