مهروماه آموزش و کار آمار و احتمال 2 یازدهم

آموزش و کار آمار و احتمال یازدهم مهروماه ⚡ من و کتابام

ناشر مهر و ماه
مولف مصطفی دیداری
نام درس آمار و احتمال
نوع کتاب آموزش و کار
دسته محصول یازدهم
مقطع یازدهم مشترک ریاضی و تجربی
سال انتشار 1401