خیلی سبز کار فیزیک 2 یازدهم تجربی

کار فیزیک یازدهم رشته تجربی خیلی سبز ⚡ من و کتابام

ناشر خیلی سبز
مولف فرزاد نامی
نام درس فیزیک
نوع کتاب کتاب کار خیلی سبز
دسته محصول یازدهم
مقطع یازدهم رشته تجربی
سال انتشار 1402