مبتکران هندسه 2 یازدهم پایا اقیانوس

هندسه یازدهم مرشد پایا مبتکران ⚡ من و کتابام

ناشر مبتکران
مولف مرتضی خمامی ابدی
نام درس هندسه
نوع کتاب اقیانوس مبتکران
دسته محصول یازدهم
مقطع یازدهم رشته ریاضی
سال انتشار 1400