خیلی سبز ماجراهای ریاضی و آمار 2 یازدهم انسانی

ماجراهای من و درسام ریاضی و آمار یازدهم خیلی سبز ⚡ من و کتابام

ناشر خیلی سبز
مولف امیر زراندوز
نام درس ریاضی
نوع کتاب ماجراهای من و درسام
دسته محصول یازدهم
مقطع یازدهم رشته انسانی
سال انتشار 1402