مبتکران ریاضی و آمار 2 یازدهم اقیانوس

ریاضی و آمار یازدهم مرشد میزان مبتکران ⚡ من و کتابام

ناشر مبتکران
مولف رضا عابدی
نام درس ریاضی
نوع کتاب اقیانوس مبتکران
دسته محصول یازدهم
مقطع یازدهم رشته انسانی
سال انتشار 1400