مبتکران آزمون ریاضی 1 دهم 90پلاس

آزمون ریاضی دهم رشادت 90پلاس مبتکران ⚡ من و کتابام

ناشر مبتکران
مولف علی باصق
نام درس ریاضی
نوع کتاب 90 پلاس مبتکران
دسته محصول دهم
مقطع دهم مشترک ریاضی و تجربی
سال انتشار 1400