5467 قلم چی دشوار و دشوارتر شیمی 1 دهم سه سطحی

دشوار شیمی دهم سه سطحی قلم چی 5467 ⚡ من و کتابام

تومان
تومان
ناشر قلم چی
مولف گروه مولفان
نام درس شیمی
نوع کتاب سه سطحی قلم چی
دسته محصول دهم
مقطع دهم مشترک ریاضی و تجربی
سال انتشار 1402