مبتکران پاسخ هندسه 2 یازدهم رشادت یگانه

هندسه یازدهم رشادت یگانه جلد دوم مبتکران ⚡ من و کتابام

ناشر مبتکران
مولف علی صادقی
نام درس هندسه
نوع کتاب رشادت
دسته محصول یازدهم
مقطع یازدهم رشته ریاضی
سال انتشار 1396