مبتکران تست شیمی 1 دهم جلد دوم واجب بهمن بازرگانی کنکور 1403 به بعد

شیمی دهم جلد دوم تست بازرگانی مبتکران ⚡ من و کتابام

ناشر مبتکران
مولف بهمن بازرگانی
نام درس شیمی
نوع کتاب شیمی مهندس بازرگانی
دسته محصول دهم
مقطع دهم مشترک ریاضی و تجربی
سال انتشار 1402