5486 قلم چی دشوار و دشوارتر شیمی 2 یازدهم سه سطحی

دشوار شیمی یازدهم سه سطحی قلم چی 5486 ⚡ من و کتابام

تومان
تومان
ناشر قلم چی
مولف گروه مولفان
نام درس شیمی
نوع کتاب سه سطحی قلم چی
دسته محصول یازدهم
مقطع یازدهم مشترک ریاضی و تجربی
سال انتشار 1402