5123 قلم چی آموزش فیزیک 1 دهم تجربی

آموزش فیزیک دهم رشته تجربی آبی قلم چی 5123 ⚡ من و کتابام

ناشر قلم چی
مولف گروه مولفان
نام درس فیزیک
نوع کتاب آموزش
دسته محصول دهم
مقطع دهم اختصاصی تجربی
سال انتشار 1396