مهروماه لقمه آمار و احتمال 2 یازدهم (جیبی)

لقمه آمار و احتمال یازدهم مهروماه ⚡ من و کتابام

تومان
تومان
ناشر مهر و ماه
مولف سید مسعود طایفه
نام درس آمار و احتمال
نوع کتاب لقمه
دسته محصول یازدهم
مقطع یازدهم رشته ریاضی
سال انتشار 1402