5330 قلم چی دوسالانه پرتکرار شیمی 2 یازدهم

پرتکرار شیمی یازدهم قلم چی 5330 ⚡ من و کتابام

ناشر قلم چی
مولف گروه مولفان
نام درس شیمی
نوع کتاب دوسالانه پرتکرار قلم چی
دسته محصول یازدهم
مقطع یازدهم مشترک ریاضی و تجربی
سال انتشار 1400