مهروماه آموزش فضایی آمار و احتمال 2 یازدهم

آموزش فضایی آمار و احتمال یازدهم مهروماه ⚡ من و کتابام

ناشر مهر و ماه
مولف جواد ترکمن
نام درس آمار و احتمال
نوع کتاب آموزش فضایی
دسته محصول یازدهم
مقطع یازدهم رشته ریاضی
سال انتشار 1401