خیلی سبز تیزهوشان هوش و استعداد تحلیلی 9 نهم

هوش و استعداد تحلیلی نهم خیلی سبز ⚡ من و کتابام

ناشر خیلی سبز
مولف اباصلت نورالهی
نام درس دروس
نوع کتاب تیزهوشان خیلی سبز
دسته محصول متوسطه اول
مقطع نهم متوسطه اول
سال انتشار 1399