مبتکران از تخصص به درآمد شهاب اناری

از تخصص به درآمد شهاب اناری مبتکران ⚡ من و کتابام

ناشر مبتکران
مولف شهاب اناری
نام درس ترجمه
نوع کتاب دکتر شهاب اناری
دسته محصول علوم انسانی
مقطع مدیریت
سال انتشار 1399