مبتکران ژنتیک 3 دوازدهم هفت خوان جلد اول

ژنتیک دوازدهم هفت خوان جلد اول مبتکران ⚡ من و کتابام

ناشر مبتکران
مولف پدرام فرهادیان
نام درس ژنتیک
نوع کتاب متفرقه
دسته محصول دوازدهم
مقطع دوازدهم رشته تجربی
سال انتشار 1398