الگو موج آزمون فیزیک پایه تجربی

موج آزمون فیزیک پایه دهم و یازدهم رشته تجربی نشر الگو ⚡ من و کتابام

ناشر نشر الگو
مولف رضا خالو
نام درس فیزیک
نوع کتاب موج آزمون
دسته محصول کنکور
مقطع کنکور
سال انتشار 1400