الگو جمع بندی شیمی 1 دهم

جمع بندی شیمی دهم نشر الگو ⚡ من و کتابام

ناشر نشر الگو
مولف مسعود جعفری
نام درس شیمی
نوع کتاب جمع بندی
دسته محصول دهم
مقطع دهم مشترک ریاضی و تجربی
سال انتشار 1402