الگو جمع بندی شیمی 2 یازدهم

جمع بندی شیمی یازدهم نشر الگو ⚡ من و کتابام

ناشر نشر الگو
مولف مسعود جعفری
نام درس شیمی
نوع کتاب جمع بندی
دسته محصول یازدهم
مقطع یازدهم مشترک ریاضی و تجربی
سال انتشار 1402