الگو تست آمار و احتمال 2 یازدهم

⚡ من و کتابام

تومان
تومان
ناشر نشر الگو
مولف علی رضا علیپور
نام درس آمار و احتمال
نوع کتاب آموزش و تست الگو
دسته محصول یازدهم
مقطع یازدهم مشترک ریاضی و تجربی
سال انتشار 1402