مشاوران جامعه شناسی پایه

جامعه شناسی پایه دهم و یازدهم مشاوران ⚡ من و کتابام

ناشر مشاوران آموزش
مولف وحید تمنا
نام درس جامعه شناسی
نوع کتاب آموزش و تست جامع مشاوران
دسته محصول کنکور
مقطع کنکور
سال انتشار 1399