3160 قلم چی آبی ریاضیات گسسته و آمار و احتمال جامع کنکور

تست ریاضیات گسسته و آمار و احتمال جامع کنکور آبی قلم چی 3160 ⚡ من و کتابام

ناشر قلم چی
مولف گروه مولفان
نام درس ریاضی
نوع کتاب آبی قلم چی
دسته محصول کنکور
مقطع کنکور
سال انتشار 1402