3152 قلم چی آبی فیزیک جامع کنکور تجربی جلد اول

تست فیزیک جامع کنکور رشته تجربی آبی قلم چی 3152 ⚡ من و کتابام

ناشر قلم چی
مولف گروه مولفان
نام درس فیزیک
نوع کتاب آبی قلم چی
دسته محصول کنکور
مقطع کنکور
سال انتشار 1401