مبتکران کنکور ریاضیات گسسته و آمار و احتمال جامع اقیانوس

کنکور ریاضیات گسسته و آمار و احتمال مرشد پایا مبتکران ⚡ من و کتابام

ناشر مبتکران
مولف علی اصغر شریفی
نام درس ریاضی
نوع کتاب مرشد
دسته محصول کنکور
مقطع کنکور
سال انتشار 1400