خیلی سبز کتاب جیبی قرابت معنایی کنکور

جی بی قرابت معنایی جامع کنکور خیلی سبز ⚡ من و کتابام

ناشر خیلی سبز
مولف سعید بهابادی
نام درس فارسی
نوع کتاب جی بی
دسته محصول کنکور
مقطع کنکور
سال انتشار 1400