خیلی سبز کتاب جیبی ژنتیک کنکور

جی بی ژنتیک جامع کنکور خیلی سبز ⚡ من و کتابام

تومان
تومان
ناشر خیلی سبز
مولف مریم موسویان
نام درس ژنتیک
نوع کتاب جی بی
دسته محصول کنکور
مقطع کنکور
سال انتشار 1402