خیلی سبز کتاب جیبی مسائل شیمی کنکور

جی بی مسائل شیمی جامع کنکور خیلی سبز ⚡ من و کتابام

تومان
تومان
ناشر خیلی سبز
مولف احسان عزیزآبادی فراهانی
نام درس شیمی
نوع کتاب جی بی
دسته محصول کنکور
مقطع کنکور
سال انتشار 1402