خیلی سبز کتاب جی بی آیات و روایات انسانی

جی بی آیات و روایات جامع کنکور رشته انسانی خیلی سبز ⚡ من و کتابام

ناشر خیلی سبز
مولف گروه مولفان
نام درس دین و زندگی
نوع کتاب جی بی
دسته محصول کنکور
مقطع کنکور
سال انتشار 1400