3354 قلم چی آبی برگزیده شیمی جامع کنکور

برگزیده شیمی جامع کنکور آبی قلم چی 3254 ⚡ من و کتابام

ناشر قلم چی
مولف گروه مولفان
نام درس شیمی
نوع کتاب آبی قلم چی
دسته محصول کنکور
مقطع کنکور
سال انتشار 1398