خیلی سبز کتاب جی بی چکیده دین و زندگی کنکور انسانی

جی بی چکیده دین و زندگی جامع کنکور رشته انسانی خیلی سبز ⚡ من و کتابام

ناشر خیلی سبز
مولف مهدی کرانی
نام درس دین و زندگی
نوع کتاب جی بی
دسته محصول کنکور
مقطع کنکور
سال انتشار 1400