مبتکران تست شیمی 3 دوازدهم جلد دوم واجب بهمن بازرگانی کنکور 1403 به بعد

شیمی دوازدهم جلد دوم تست بازرگانی مبتکران ⚡ من و کتابام

تومان
تومان
ناشر مبتکران
مولف بهمن بازرگانی
نام درس شیمی
نوع کتاب شیمی مهندس بازرگانی
دسته محصول دوازدهم
مقطع دوازدهم مشترک ریاضی و تجربی
سال انتشار 1402