مهروماه جمع بندی ریاضیات گسسته و آمار و احتمال

جمع بندی ریاضی گسسته و آمار و احتمال جامع کنکور مهروماه ⚡ من و کتابام

تومان
تومان
ناشر مهر و ماه
مولف سید مسعود طایفه
نام درس ریاضی
نوع کتاب جمع بندی مهروماه
دسته محصول کنکور
مقطع کنکور
سال انتشار 1402