مهروماه جمع بندی ریاضی و آمار انسانی جامع

جمع بندی ریاضی و آمار جامع کنکور مهروماه ⚡ من و کتابام

ناشر مهر و ماه
مولف رامین اسلام
نام درس ریاضی
نوع کتاب جمع بندی مهروماه
دسته محصول کنکور
مقطع کنکور
سال انتشار 1400