خیلی سبز کتاب جیبی آمار و احتمال 2 یازدهم

جی بی آمار و احتمال یازدهم خیلی سبز ⚡ من و کتابام

تومان
تومان
ناشر خیلی سبز
مولف حسین هاشمی طاهری
نام درس آمار و احتمال
نوع کتاب جی بی
دسته محصول یازدهم
مقطع یازدهم رشته ریاضی
سال انتشار 1402