خیلی سبز کتاب جی بی نکته باز زمین شناسی جامع کنکور

جی بی نکته باز زمین شناسی یازدهم خیلی سبز ⚡ من و کتابام

ناشر خیلی سبز
مولف زهرا خردمند
نام درس زمین شناسی
نوع کتاب جی بی
دسته محصول یازدهم
مقطع یازدهم رشته تجربی
سال انتشار 1401