3139 قلم چی جامع زمین شناسی 2 یازدهم و 3 دوازدهم

جامع زمین شناسی یازدهم و دوازدهم قلم چی 3139 ⚡ من و کتابام

ناشر قلم چی
مولف گروه مولفان
نام درس زمین شناسی
نوع کتاب جامع
دسته محصول کنکور
مقطع کنکور
سال انتشار 1401