3445 قلم چی آبی الکتروتکنیک 1 دهم و 2 یازدهم

تست الکتروتکنیک دهم و یازدهم آبی قلم چی 3445 ⚡ من و کتابام

ناشر قلم چی
مولف گروه مولفان
نام درس الکتروتکنیک
نوع کتاب آبی قلم چی
دسته محصول هنر و فنی
مقطع هنر و فنی
سال انتشار 1400