مهروماه 1002 تست هوش و استعداد تحلیلی ریاضی و منطقی 6 ششم و 9 نهم

1002 تست هوش و استعداد تحلیلی ریاضی و منطقی ششم و نهم مهروماه ⚡ من و کتابام

ناشر مهر و ماه
مولف مصطفی باقری
نام درس هوش و استعداد
نوع کتاب تیزهوشان مهروماه
دسته محصول مشترک مقاطع
مقطع مشترک مقاطع
سال انتشار 1402